Çalışma Saatleri: Pzt - Cuma 10:00 - 18:00
 KDV Nedir? Nasıl Hesaplanır?

KDV Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Katma Değer Vergisi  KDV Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Günlük hayatımızda satın alınan her türlü mal ve hizmet alım satımlarında devreye giren vergiye Katma Değer Vergisi denir. Kısaca KDV olarak bilinen vergi satışa sunulan ürünün veya hizmetin tesliminde gerçekleşen vergi türüdür. E ticaret işlemlerinde de geçerli olan KDV ürün ve hizmet gruplarına göre oranlarda değişiklik arz eder.

E-Ticaret işlemlerinde de geçerli olan KDV ile ilgili tüm merak edilen konular için yazımızı inceleyebilirsiniz. KDV hakkında bilinmesi gereken tüm konular da bilgilendirici yazı sayesinde alım ve satımlardaki yasal statü ile ilgili bilgilere sahip olabilirsiniz.

Katma Değer Vergisi KDV Nedir?

 KDV (Katma Değer Vergisi) gerek ticari amaçlı gerek se son tüketici olarak satın alınan tüm ürün ve hizmetler karşılığında ödenen tüketim vergisidir. Satılan ürün veya sunulan hizmetin niteliğine göre değişen oranlarda karşı tarafından tahsil edilen vergidir. Katma Değer Vergisi Bakanlık tarafından vergi daireleri tarafından kontrolü sağlanır.

 Katma Değer Vergisi (KDV), 25 Ekim 1984 tarihinde uygulamaya koyulan 3065 sayılı kanın ile 1 Ocak 1985 yılında yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren bu kanun ile vergilendirme satın alınan ürün veya hizmet tutarı üzerinden %1, %8 ve %18 arasında değişen oranlarda vergilendirme uygun görülmüştür.

Gerçekleşen alım ve satımlarda ödemeyi ürün veya hizmeti sunan kişi tarafından ödenmesine rağmen bu tutar, satın alma işlemi gerçekleştiren kişi tarafından ödenir. Diğer bir tabir ile ürün veya hizmet satışını gerçekleştiren taraftan ödendiği varsayılsa bile, KDV nihai tüketici tarafından ödenir.

Devlet tarafından, satılan ve alınan her türlü ürün ve hizmetten alınan vergideki amaç, kamu faydası ön planda tutularak yapılacak olan harcamalara kaynak oluşturmaktır.

Katma Değer Vergisi sadece özel şirketlerden değil, kamu işletmelerinden de alınan ürün ve hizmetlerden dolayı alınan vergidir. Üretim aşamasının başladığı ilk adımdan itibaren, nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen sürelerde ön plana çıkan vergi olarak bilinir.

Hangi Durumlarda KDV Ödenir?

Hizmet ve ürün alım satımlarında devreye giren KDV hangi durumlarda ödenir? Maddeler halinde sıralamak gerekirse;

 • Zirai, sanayi ve ticari faaliyetler ile serbest meslek faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan tüm ürün ve hizmet teslimlerinde ödenir.
 • Ürün ve hizmet ithalat işlemlerinde
 • Posta, telefon, telgraf, radyo ve televizyon faaliyetlerinden kaynaklanan ürün ve hizmet teslimlerinde ödenir.
 • Tüm şans oyunlarının düzenlenmesinde ve oynanmasında ödenir.
 • Gümrük depoları, müzayede salonu gibi yerlerde gerçekleştirilen satışlarda ödenir.
 • Profesyonel olarak yapılan müzisyenlik mesleği icra eden kişilerin konserlerinde veya gösterilerde ödenir.

KDV Ödeme Zamanı

Ülkemizde geçerli olan kanunlara göre KDV beyan esasına dayalı olarak düzenlenir. Ödeme işlemleri ise KDV beyan tarihlerine göre gerçekleşir. İçinde bulunan aya ati KDV beyannamesi ilgili ayı takip eden ayın 24.günü akşamına kadar verilir. Beyanname verme tarihinden itibaren en geç 2 gün sonra ise KDV ile ilgili ödeme gerçekleştirilir. Ödemelerde geçerli olan tarih her ayın 26.günü akşamına kadardır. 

Gerek beyanname verme gerekse ödeme tarihleri ürün satıcıları veya hizmet sağlayıcılar için geçerli olan tarihlerdir. Nihai tüketiciler mal veya hizmeti teslim aldıkları anda öderler. 

KDV Beyannamesi Nedir?

Ürün ve hizmet satışı gerçekleştiren şirketler, firmalar, bakanlık tarafından belirlenmiş olan oranlarda ödedikleri vergileri KDV Beyannamesi olarak bildirir. Satılan üzün ve hizmet karşılığı elde edilen gelirin belli oranında vergi ödenmesi gerekir.

Dolaylı vergi olarak da bilinin KDV, farklı oranlarda alınır. Ülkemizde geçerli olan KDV oranları %1, %8 ve %18 olarak belirlenmiştir. 

 • Lüks ihtiyaçlara girmeyen temel tüketim malzemeleri ile barınma ihtiyaçları üzerinden %1 oranında KDV alınır. 
 • Gıda tüketim ihtiyaçlarında ise oran%8 olarak belirlenmiştir. 

Beyaz eşya olarak geçen dayanıklı tüketim mallarında ve telekomünikasyon ürünlerinde ve sunulan hizmetlerde uygulanan KDV oranı %18 olarak belirlenmiştir.

Dolaylı vergi olarak geçen KDV, farklı oranlarda alınmaktadır. Ülkemizde KDV hesaplama için kullanılan vergi oranları 3 çeşittir. KDV oranı; %1, %8 ve %18 olarak belirlenmiştir.

Mal ve Hizmet Üzerinden KDV Hesaplama

Satın alınan mal ve hizmetlere göre değişen oranlarda vergi hesaplanması yapılır. Ürün veya hizmetin üzerine eklenmesi ile bulunur. KDV hesaplama yöntemi şu şekilde yapılır:

KDV hariç durumda iken

KDV tutarı=mal veya hizmet tutarı*18/100

Formüle göre hareket edilirse 5 000 TL tutarında bir ürün satın alındığında (KDV oranı %18)

5 000* 18/100=900 TL KDV tutarı 

5 900 TL toplam tutar.

 

KDV dâhil durumda iken

Toplam Tutar/(1+(KDV oranı/100)

Formüle göre hareket edildiğinde 2 360 TL ye alınan bir ürünün KDV si hesaplandığında 

2 360/1,18=2 000 mal veya hizmet bedeli

2 360-2 000=360 TL KDV tutarı

KDV Matrahı Nedir?

KDV matrahı, mal veya hizmet alımlarında kullanılan ve mal ve hizmetin karşılığı olan bedeldir. Satılan mal veya hizmetin karşılığında alınan her türlü ödeme araçlarından elde edilen tutarın parasal anlamda değerini ifade eder.

KDV matrahı, teslim edilen mal veya sunulan hizmetin para ile temsil edilmesi ve bu değerler üzerinden toplamı gösterir. KDV matrahına dâhil olan durumlar şu şekilde sayılabilir;Sağlanan ürün ya da hizmet veya menfaatin para ile temsil edilmesini ve bunların değerleri toplamını gösterir.

 • Mal veya hizmetin teslim edileceği adrese kadar yapılan bedeli satıcı tarafından ödenen nakliye, taşıma ve boşalma hizmetleri
 • Komisyon, sigorta, paketleme vb. giderler 
 • Kurdan kaynaklı fiyat farkları, vade farkı, faiz ve primlerden kaynaklı giderler

KDV Matrahı Nasıl Hesaplanır?

KDV matrah hesaplaması KDV nin dâhil veya hariç durumuna göre formüle edilmiştir. Formülün uygulanabilmesi için KDV oranların bilinmesi gerekir.

KDV matrahı hesaplamasında şu formül uygulanabilir. 

KDV matrahı=KDV tutarı/(KDV oranı/100) bu formül göz önüne alındığında KDV tutarı 900 TL olan ve KDV oranı %18 olan bir malın matrahını hesaplarsak

KDV Matrahı=900/(18/100)

KDV Matrahı= 900/0,18=5 000 TL

KDV Tevkifatı Nedir? 

Katma değer vergisi ile ilgili olarak belirlenen esaslar 3065 sayılı kanunda yer alan 9. Maddenin 1.fıkrasına göre net olarak açıklanmış durumdadır. Bakanlık tarafından tahsil edilecek verginin güvence altına alınmasından dolayı işyeri sahibi ve ilgili taraflar vergi mükellefi olarak sorumlu tutulur. 

KDV tevkifatı, iş merkezleri, ikametgâh veya kanun tarafından tanınan adresi, yurt dışında bulunan ve bakanlık tarafından uygun görülmüş işletme tarafı olarak sayılan kişi ya da kişilerin belirlenmiş olan verginin tam olarak kesilmesi ve bu vergilerin tahsil edilmesi sorumluluğunu ifade eder. Tevkifat tam ya da yarım tevkifat şeklinde olabilir.

Tam ve Kısmi Tevkifatı

Satış işlemi üzerinden Katma Değer Vergisinin tamamının hesaplanması, ön plana çıkan tutarın ürün veya hizmeti alan kişilerin tevkifata tabi tutulmasıdır. Elde edilecek olan vergi, gerçekleşen işlem ücreti üzerinden hesaplanarak tamamı alıcı tarafından ödenir.

Kısmi tevkifat ise, alıcı ve satıcının karşılıklı olarak tabi olduğu tevkifattır. Bu tevkifata göre bakanlık tarafından belirlenen bölüm alıcı tarafından ödenirken kalan tutar ise satıcı (mal veya hizmeti sunan) tarafından beyan edilerek ödenir.

 

 

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Mesaj Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir