Çalışma Saatleri: Pzt - Cuma 10:00 - 18:00
 Kurumlar Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Kurumlar Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Kurumlar Vergisi Nedir? 

Kurumlar vergisi, vergi mükellefi olan ve tüzel kişiliğe bulunan kurumların yıl içinde elde ettiği kazançlar üzerinden belli oranda alınan vergi türüdür. Tüzel kişiliğe sahip her sermaye kurumu Kurumlar Vergisi ödemek zorundadır. Vergi ödenmesi ilgili kanunda açık bir şekilde belirtilmiştir.

Şahıs şirketlerinden tüzel kişilik mevcut olmadığından dolayı Kurumlar Vergisi ödeme sorumlulukları bulunmaz. Kurumlar Vergisi Oranı, Beyanname ile bildirilmesi ile ilgili tüm detayları sizler için derledik.

Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Kurumlar Vergisi Oranları

Kurumlar vergisine tabi olan oran, tüzel kurumlardan alınan yıllık vergi oranını temsil eder. Kurumlar Vergisi yıllara göre ve değişen kanunlar neticesinde farklı oranlarda uygulandı. 2007 tarihinden önce %33 oranında uygulanan Kurumlar Vergisi sonraki yıllarda %20 oranına indirilmiştir. 2018 ile 2020 yıllarında Kurumlar Vergisi %22 olarak belirlenmişti. 1 Ocak 2022 yılı hesap döneminden itibaren kurum kazançları üzerinden %23 oranında vergi alınması ilgili kanun ile kararlaştırıldı.

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Zamanı

Kurumlar vergisi beyannamesi, ödeme gerçekleşmeden önce bağlı bulunan vergi dairesine beyanname ile bildirilir. Beyannamenin verildiği günden itibaren son güne kadar ödeme işlemi gerçekleştirilir. Ödemeler anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabilir. Kurumlar Vergisi Beyannamesi her yıl nisan ayının 1-30 arasında vergi dairesine verilir. Bir önceki yıla ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi en geç bir sonraki yıla tekabül eden Nisan ayı içinde verilir. 

e-beyanname yolu ile vergi beyannamesi veren kurumlar en geç o ayın sonunda saat 00:00 a kadar e posta yolu ile beyanname verebilir. Mükellefe ait her bir kurum için ayrı ayır beyanname vermesine gerek duyulmuyor. Tek bir beyanname ile tüm kurumların vergisi ödenebilmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanunu

Anayasanın 5520 numaralı maddesi ile yürürlüğe girmiş olan Kurumlar Vergisi, kanunun 40.maddesine göre şirketlerin elde ettiği gayrisafi hasılatından yapılmış olan kurum giderleri çıkarıldıktan sonra kalan tutar üzerinden vergi hesaplaması yapılır. Kurumlar vergisi 3 aylık dönemler halinde yılda 4 kez ödenir. Kanunda yer alan 32. Maddeye göre ödeme gerçekleştirilir. Kurumlar şayet yılda dört kez geçici vergi ödemiş ise, yılsonunda kurumlar vergisinden bu tutarlar peşin ödenen vergilerden düşürülür. Yıl içinde zarar eden kurumlar bir sonraki yılda vergi matrahından zararı kanıtlamaları halinde zarar tutarı vergiden düşürülür. Geriye dönük olarak en fazla 5 yıllık zarar indirime söz konusu olur.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Kurumlar vergilisinin 1.maddesine göre kimler kurumlar vergisi mükellefi olacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu duruma göre:

  • Anonim, limited ve komandit şirket olarak faaliyette bulunan sermaye şirketleri
  • Kooperatifler
  • Kurulmuş olan iş ortaklıkları
  • Dernek ve vakıflara ait ticari faaliyet yürüten işletmeler
  • Kamu iktisadi kuruluşları

Yukarıda bulunan gruplar tam mükellefiyet ve dar mükellefiyet olmak üzere iki grubu ayrılırlar. Her iki gruba göre alınan vergiler farklılık arz eder.

Tam mükellefiyet durumu: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm kurumlar gerek kanun açısından gerekse iş yerleri açısından yurt içi ve dışı gelirlerden alınan vergiyi ifade eder.

Dar Mükellefiyet Durumu: gerek işyeri gerekse kanuna açıdan Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren fakat Türkiye’de kazandıkları gelir üzerinden vergi alınmasıdır.

Gelir İdaresi Başkanlığı bazı dönemler için kanuna uygun ödeme gerçekleştiren kurumlara vergi indirimi uygulamaktadır. Bazı durumlarda kurumlar vergisinden muaf olan kurumlar bulunur. Tarım ve hayvancılık, bilim ve fenni sanat öğreten, güzel sanatlar vergi ödeme konusunda muaf tutulur.

 

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Mesaj Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir