Çalışma Saatleri: Pzt - Cuma 10:00 - 18:00
 Mali Müşavirlik Hizmetlerinin Faydaları

Mali Müşavirlik Hizmetlerinin Faydaları

Mali Müşavirlik Hizmetlerinin İşletmeye Sağladığı Faydalar

İşletmeler kuruldukları ilk günden itibaren hedeflerine ulaşmada finansal yönetimi ön planda tutarak sınırsız olan faaliyetlerini devam ettirmek amacı ile kurulur. Hedeflere ulaşmada oldukça etkili olan finansal yönetim her geçen gün önemini arttırmaktadır. Finansal yönetim açısından yetkili muhasebeciler ön planda bulunsa da bu alanda hizmet veren geniş yelpazeye yayılmış meslek grubu mevcuttur. Bünyesinde en alt tabakadan en üst tabakaya kadar hizmet sunuma gerçekleştiren mali müşavirlik hizmetleri, sunulan bilgilerden yararlanan yönetim konumundaki kişiler tarafından önem arz eder. Alınan önemli finansal kararların özünü serbest muhasebeci mali müşavir hizmetleri oluşturur.

Çağımız teknoloji çağı olmasından dolayı teknolojinin sürekli değişime uğraması, ekonomi ve finans alanında da etkisini sürekli olarak hissettiriyor. Gelişen ve değişen teknoloji, mali müşavirlik hizmetlerine de farklı boyutlar kattı. İşletmelerin rekabet ortamında söz sahibi olabilmeler için sahip olduğu finansal kaynakları optimum şekilde kullanarak konumunu koruması, ilerlemesi mali müşavirlik hizmetlerine olan önemi de gün yüzüne çıkardı. İşletmelerin sürekliliği açısından, gelişim sağlama ve ilerleme adına işletme sahiplerinin yakından iletişime girerek bu hizmetlerden faydalanmaları işin özünü oluşturur.

Bu açıdan olaya bakıldığında, serbest muhasebeci mali müşavir tarafından sunulan hizmetler, işletmelere karşı görevlerini ifa ederken tarafsız ve doğru bir şekilde sürdürmeleri işletmelerin ticari faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde işlemesi açısından son derece önem arz eder.

Hangi Görevler Mali Müşavirler Tarafından Gerçekleştirilir?

En temel anlamda mali müşavirin temel işlevi muhasebe süreçlerini yönetmek ile başlar. Ticari faaliyetlerin izlenmesini sağlayan hesapların denetlenmesi, mali konularda işletme sahip ve yöneticilerine danışmanlık yapılması hesap yönetiminde yetkili olmaları gibi birçok noktada görevleri mevcut olan mali müşavirlerin görevleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Ticari faaliyetleri yansıtan gelir gider durumlarını gösteren muhasebe kayıtların tutma
 • İşletmenin devlete karşı olan vergi durumunu belirleme
 • İşletme bünyesinde çalışan personelin bordro yönetimini gerçekleştirme
 • İşletme bünyesinde bulunan çalışan personelin sigorta ile ilgili iş ve işlemlerini gerçekleştirme
 • Hesap planları ve iş hedeflerine yönetil analiz işlemleri
 • Ortaya çıkabilecek mali tutarsızlıkların çözümünü gerçekleştirmek
 • İşletmede iç kontroller sağlayarak finansal güvenliğini sağlamak
 • Gerçekleştirilen kayıtların yasa ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak
 • Güncel yasalara göre vergi planlama
 • Ortaya çıkan değişikleri gerçekleştirme
 • Finansal tabloları düzenlemek ve sunmak

Teknolojinin hız kazanması ile ekonomik ve mali alandaki dijital değişimler meslek gruplarını da önemli ölçüde etkiliyor ve etkilemeye devam ediyor. Muhasebede gerçekleşen iş ve işlemlerin dijital ortamlara aktarılması ile birlikte elektronik ortamlarda hizmet sunumu yapılmakta. Tüm süreçlerin zamanla dijital ortamlarda gerçekleşmesi ile mali müşavirler muhasebe programlarına hâkim olmaları verimlilik adına önemlidir.  İş yüklerinin azalmasının yanı sıra iş süreçleri hızlı ilerleyerek daha verimli ve daha kazançlı hizmetlerin sunulmasına imkân verecek.

Mali Müşavirlik Hizmetlerinin İşletmeler Açısından Önemi

İşletmeler ticari faaliyete başladıkları andan itibaren hatta başlamadan önce mali müşavirlik hizmeti alarak yollarına devam ederler. İşletmenin geleceği açısından bu son derece öneli bir konudur. Mali müşavirlik,  sorumlu olduğu işletmenin finansal duruma hakkında hizmetler sunarak kar oranında iyeleştirmeler yaparak katkı sağlar. Bunun yanı sıra işletmenin varlığını sürekli olarak sürdürebilmesi adına birçok noktada hizmet sunumu gerçekleştirir.

Genel anlamda muhasebeci veya müşavirlik hizmet alanlarını bakıldığında;

 • Kuruluş aşamasında işletmeler adına kurum ve kuruluşlara yasal mevzuat çerçevesinde gerekli olan belgelerin ibraz edilmesi
 • İşletmelerin mevcut muhasebe süreçlerini oluşturma, sürece ait sistemi geliştirme
 • İşletmeye ait bütün finansal süreçlerinin verimliliği açısından doğruluğunu ve güvenliğini kontrol etme
 • İşletmemin bünyesinde oluşacak birleşmeler, devirler gibi özel durumlarda işlemlerin yasal çerçevede sürdürülmesini sağlama
 • Ticari faaliyetler sonucu gerçekleşen Kayıları ve oluşan mali tabloları inceleyerek durum hakkında ilgili kişi ve kurumlara bilgi desteği sağlamak

İşletmelerin finansal süreçlerinin yönetiminde söz sahibi olan muhasebe departmanı ve bu departmanda hizmet sunumu gerçekleştiren muhasebeci, işletmelerin bulunduğu alanda ilerlemesi ve gelişmesi adına son derece önemlidir. Müşavirlik hizmetleri açısından olaya bakıldığında, mali müşavirlik hizmetlerinin işletme adına görevleri göz önüne alındığında mali müşavirler işletmelerin en önemli organını oluşturur. İşletmeler devlet ve kurumlar arasında bağlantı turan köprü görevini üstenir. Bu noktada mali müşavirler, ekonomi başta olmak üzere ekonominin ilgili olduğu birçok noktada büyük katkı sağlayarak ülkenin kalkınmasına kadar etkileri görülür.

Şunu da göz ardı etmemek gerekir, işletmelere oluşan mali durumların yanlış ve eksik olarak analiz edilmesi, kayıtlarda yaşanacak hatalı kayıtların bulunması işletmenin geleceği açısından problemler oluşturabilir.

İstanbul Mali Müşavir hizmetleri açısından oldukça geniş imkânlara sahiptir. Mali müşavirlik hizmetleri ile finansal ve mali veriler dijital ortamlarda kayıt altına alınarak dilendiği anda bu bilgilere ulaşmak mümkün. İstanbul serbest muhasebeci mali müşavir hizmeti sunumunda tüm süreçler tek bir çatı altında yönetilirken, iş verimliği açısından en yüksek seviyede gerçekleşir.

Gerçekleşen iş ve işlemler aracığı ile işletmenin verimliliği arttırılırken, aynı zamanda maliyet ve zaman açısından önemli kazançlar elde edilir. İstanbul Mali müşavir hizmetleri, mükellefler tarafından fiziki anlamda evrak gönderiminin önüne geçilerek yazılımlar aracılığı ile fatura ve diğer belge ve bilgilere ulaşmada kullanılan yazılımlar aracılığı ile gerçekleştiğinden hizmet açısından verimlilik uygun değer noktaya taşınır.

Dijital ortamlarda sunulan hizmetler ile gerçekleşen iş ve işlemler, işletmelerin verimliliğini artırmanın yanı sıra maliyet ve zaman açısından da önemli kazançların kazanılmasını sağlıyor.  Mali müşavirlik hizmetleri kullanılan uygulamalar ile kolay hale gelirken, ticari faaliyetlere ilişkin kayıtların da güncel durumu belirlenen hedeflerin karşılaştırılması ve hata oranın en aza inmesi işletmelerin verimliliğini artırır.

İşletmelerin mali süreçlerinde çok sayıda verilerin kayıt edilmesi ve bu veriler üzerinden çalışmalar yapılması büyük bir insan emeği gerektirir. İşletmeler mali müşavirlik hizmetleri ile ticari faaliyetlerdeki süreçlerde karşılaşabilecekleri sorunların önlenmesi adına, problemlerin önüne geçilmiş olur. Bu sayede iş verimliliklerinde önemli artışlar sağlanır.

Muhasebe, işletmelerin ticari faaliyetlerinde pusula görevi gören departmanıdır. Ulaşılmak istenen hedeflere bu pusula aracılığı ile ulaşılması gerekir. Departmanın verimliği çalışan ekibin eş zamanlı olarak gerçekleştirmiş olduğu hizmetlerin kalitesi ile ön plana çıkar. Geliştirilmiş bir alt yapı sistemi ile sunulan mali müşavirlik hizmetleri, işletmelerin hedefine doğru yol alırken, alınacak önemli kararlarda ve gerçekleştirilecek yatırımlarda önemlidir.

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Mesaj Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir