Çalışma Saatleri: Pzt - Cuma 10:00 - 18:00
 Mali Müşavirlik Nedir?

Mali Müşavirlik Nedir?

Mali Müşavirlik Nedir?

Mali müşavirlik tüzel kişilerin ya da gerçek kişilerin ve kurumların hesaplarını düzenlemek ile birlikte bunların borç ve sermaye hesap girişlerini yapar, analiz eder. Genel olarak mali müşavirlik hesapların kayıtlarının tutulmasıdır. Müşavirlik işlemleri basit gibi görünse de aslında uzmanlık ve bilgi gerektirir. Muhasebeci ya da mali müşavirler kişilerin ya da kurum ve kuruluşların muhasebe defterini tutarken aynı zamanda hesaplardaki tutarsızlıkları da düzenleyecektir. Mali müşavir kişi ya da kurum ve kuruluşların hesap defterleri ile ilgili tüm işlemleri yapar.

İstanbul mali müşavirlik hizmeti alarak mali kazanımlarınız sonucu ileride yüklü miktarda vergi borcu ya da bazı kanunlardan doğan yükümlülükleri yerine getirmediğiniz için problemlerle karşılaşma riskiniz olmaz. İstanbul muhasebeci hizmeti ile rapor, bütçe ya da hesap analizi gibi konular ile boğuşmak zorunda kalmazsınız. Sizin için muhasebeciniz bu işlemleri yapacaktır. Prosedürler, hesaplar, analizler, raporlar ve daha fazla iş yığınları ile uğraşmak zor geliyorsa İstanbul müşavirlik hizmeti alarak işlerinizi rahatlatabilirsiniz.

Maliye Bakanlığı, vergi dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi birçok kurumda işlemlerinizi rahat halledebilmek ve prosedürler ile uğraşmamak adına mali müşavirlik hizmeti almanız yerinde olacaktır. Bu işlemleri kendiniz de halledebilirsiniz ancak genel itibari ile bu işlemler süreye bağlı işlem olduğu için mali müşavir ya da muhasebeci birçok kurum ve kuruluş ile sürekli etkileşim halinde olduğu için işlemlerinizi daha kısa sürede ve doğru bir şekilde yapacaktır. Bazı kurum ve kuruluşlarda yapılacak işlemler belirli sürelerde gerçekleştirilmesi gereken işlemler olduğu için kanunda belirtilen sürelere uyulmadığı takdirde vergi cezası ya da birikmiş vergi borçları ile uğraşmak durumunda kalmamak adına işini bilen mali müşavir ile çalışmak yerinde olur.

Mali Müşavir Ne İş Yapar?

Mali müşavirlik işi yapan kişiler gerçek ya da tüzel kişiler ve kurumların mali anlamda aklınıza gelebilecek birçok işini yapmak ile görevlidir. Şirketin ya da kişilerin finans ve mali olarak neredeyse her işini yüklenen muhasebeciler hizmet verdikleri kişileri hukuki ve maddi anlamda korumak ile yükümlüdür.

Vergi daireleri tarafından kişilere ya da işletmelere kesilme ihtimali olan vergi cezaları ve vergi yükümlülükleri ile ilgili tüm işlemleri yaparlar. Vergi dairesi ve vergi mahkemesi ile ilgili lehinize olan birçok durumu bildikleri için sizlere bu anlamda destek de sağlayacaklardır. Vergi dairelerine verilmesi gereken beyannameler, yılın belirli zamanlarında ödenmesi gereken mali yükümlülükler ve dahası hakkında kapsamlı bilgiye sahip oldukları için mali ve hukuki anlamda her zaman yanınızda olurlar.

Müşavirlik hizmeti aldığınız takdirde işlerinizin prosedürlerini ve yasal yükümlülükleri takip etmek zorunda olmazsınız. Beyanname verme yükümlülüğüne uymadığınız takdirde vergi dairesi tarafından size kesilecek vergi cezalarına maruz kalmazsınız.

Mali müşavirlik işlerini her ne kadar da yürütebileceğinizi düşünseniz bile bu çok mümkün değildir. İşleriniz küçük çaplı ise ya da geliriniz giderek artıyorsa gerekli işlemleri yapmadığınız takdirde vergi kaçakçılığı yaptığınıza dair ithamlar ile karşılaşabilirsiniz. Eğer atladığınız ve doğru yapamadığınız işlemler için vergi kaçakçılığı yaptığınız tespit edilirse bu durumda 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Aslında İstanbul mali müşavirlik hizmeti aldığınız sürece bu gibi durumlar ile karşılaşmak zorunda kalmazsınız.

İstanbul müşavirlik sayesinde şirket gelirleriniz ve giderleriniz sürekli olarak kayıt altına alınıp analiz edildiği için yaptığınız işte kar ve zarar dengenizi daha iyi ayarlamanız mümkündür. Muhasebecinin hazırladığı raporlar ve hazırlayacağı planlar sayesinde finansal ve mali anlamda sağlıklı bir iş hayatı geçirirsiniz.

İstanbul muhasebeci ile maliye ya da vergi dairesi işlemleri ve prosedürleri ile sürekli uğraşmak durumunda kalmazsınız. Vergi dairesi ve maliye ile ilgili işlemler aslına bakılırsa saatlerce zaman harcanması gereken işlemlerden olduğu için bu konuda mali müşavirden destek almak zamanınızı ve paranızı kaybetmenizi önler.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin Sunduğu Hizmetler

* Ticari faaliyet konusuna ilişkin tüm mali işlemleri muhasebe ilkeleri doğrultusunda yönetmek

* Ticari faaliyetin konusu ve büyüklüğüne göre, bütçe ve finansal tahminleri hazırlamak, bilanço, kar ve zarar tablosu oluşturmak, şirket adına çalışmalar yürütüyor ise piyasa eğilim ve maliyetleri ile diğer ilgili değişimleri takip etmek, mali tablolar hazırlayarak şirketin departmanlarına uygun bütçe tayin etmek

* Ay sonu ve yılsonu kapanış tahminleri yürütmek

* Muhasebe yönetimine ve ilgili konulara ilişkin yapılan değişiklikleri kontrol ederek bu değişiklikler doğrultursunda çalışmalarını devam ettirmek

* Maliye bakanlığı, vergi daireleri ya da SGK ile olan organik ve zorunlu ilişkiyi güncel mevzuatlar çerçevesinde yönetmek

* Mevzuatlarda yapılan lehe ve aleyhe değişiklikleri anlık takip ederek bu doğrultuda yapılması gereken başvuru ve işlemleri zamanında ve usulüne uygun olarak yapmak

Serbest muhasebeci mali müşavirlerin bunların dışında daha birçok görev ve sorumlulukları vardır. Bu göreve ve sorumlulukların eksiksiz ve tam zamanında yerine getirilmesi için bilgi birikimi ve tecrübe gerekir. Eğer sizde İstanbul mali müşavirlik ya da İstanbul muhasebecilik hizmeti almak istiyor iseniz, yeterli donanım ve bilgiye sahip aynı zamanda tecrübeli İstanbul mali müşavirinize ya da İstanbul muhasebecinize musavirlik.net web adresinden kolayca ulaşabilirsiniz.

Mali Müşavir İle Muhasebeci Arasındaki Farklar Nelerdir?

Halk arasında mali müşavir ile muhasebecinin farklı kişiler olduğu ve farklı alanlarda hizmet sunduğu düşünülse de aslında bu doğru değildir. Mali müşavirlik hizmetini sunan kişiler ya yeminli mali müşavirdir ya da serbest muhasebeci mali müşavirdir. Kimi zaman mali müşavir kimi zamanda muhasebeci olarak geçen gelir gider hesaplarını tutmanın dışında vergi daireleri, SGK gibi kurumlar ile olan bağı ve ilişkiyi usulüne uygun olarak sürdürmek amacıyla çalışmaları yürüten kişilere mali müşavir ya da serbest muhasebeci denir. Serbest mali müşavir olarak hizmet veren kişiler aynı zamanda muhasebecilik hizmetini de verdiği için, muhasebeci olarak da bilinirler. Asıl fark yeminli mali müşavir ile serbest mali müşavir arasındadır. Buna ilişkin bilgi edinmek için sitemizin ilgili makalesine bakabilirsiniz.  Ticari alanda faaliyet göstere tüm özel kişi, şirket ya da tüzel kişiliklere sahip kurumların bir şekilde İstanbul mali müşavirlik ya da İstanbul muhasebecilik hizmetlerini aldığı ya da ihtiyaç duyduğu zamanlar muhakkak olmuştur.

Nasıl Mali Müşavir Olunur?

Mali müşavir olmak için üniversitede iktisat, işletme, kamu yönetimi, muhasebe, hukuk gibi bölümleri bitirmek gerekir. Bu bölümlerden birini bitirdikten sonra bazı sınavlara girilmesi gereklidir. Bu sınavlar sonucu başarılı olan kişiler staj yaparlar. Staj bitimi sonrası ise mali müşavir olunur. Mali müşavirler serbest mali müşavir ya da yeminli mali müşavir olarak görev yapabilir. Yalnız yeminli mali müşavir ve mali müşavirlik arasında hem genel anlamda hem de mesleki anlamda farklılıklar vardır. Bu yüzden de serbest mali müşavir ve yeminli mali müşavirin görev alanları farklıdır.

Yeminli Mali Müşavir

Muhasebecilik ya da mali müşavirlik mesleğinde 10 yıllık mesleki tecrübesine sahip olan ve bunu dışında istenen diğer şartlara da uyum sağlayan tüm müşavirler yazılı sınavı geçtikten sonra Asliye Ticaret mahkemesinde ilgili kanunda belirtilen şekilde yemin ederek yeminli mali müşavir unvanına sahip olur. Yeminli mali müşavirler genel olarak mali müşavirlerin yaptıkları tüm işlemleri yapmaya yetkilidirler. Bunun tek istisnası işletmeler yeminli mali müşavirler işletmeler adına defter tutamazlar.

Yeminli mali müşavirler genel olarak büyük firmaların ve şirketleri muhasebe işlemleri ile ilgilenirler. Mu şirketlerin ve firmaların gelir gider beyannamelerini, bilançolarını vs kontrol eder. Yeminli mali müşavire serbest müşavirden farklı olarak tasdik yetkisi verilmiştir. Bu tasdik yetkisi nedeniyle yeminli mali müşavirler ticari faaliyette bulunan kişi, şirket ya da firmalara ilişkin mali kayıt ve sorumluluklarında taraftan ziyade bu kişi, şirket ve firmaların kayıtlarının usulüne uygun tutulduğunu tasdik makamıdır.

Ayrıca yeminli mali müşavirlere verilen tasdik yetkisinden dolayı kendi ad ve namlarına muhasebe büroları açamazlar ya da resmi veya gayri resmi olarak muhasebe bürolarına ortak olamazlar.

Mali Müşavir İle Yeminli Mali Müşavir Arasındaki Farklar Nelerdir?

Mali müşavirlik hizmeti serbest mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler tarafından yerine getirilir. Aslına bakarsanız hem serbest mali müşavirler hem de yeminli mali müşavirler birçok ortak hizmeti yerine getirirler. Aralarındaki en büyük fark serbest mali müşavirler meslekte 10 yıllık tecrübeye sahip olduktan sonra sınava girip başarılı olduğu takdirde Asliye Ticaret Mahkemesinde 3568 sayılı kanunun 11. Maddesinde yer alan yemin metni ile yeminlerini tamamlayarak yeminli mali müşavir olurlar. Bunun dışında belli başlı farklar da vardır. Bu farklardan kısaca bahsedecek olursak:

* Mali müşavirlik mesleğini yapan kişilerin, meslekte ulaşabilecekleri en yüksek unvan Yeminli mali müşavirlik unvanıdır.

* Yeminli mali müşavir olabilmek için muhasebecilik mesleğinde en az 10 yıl hizmet vermek gerekir.

* Serbest mali müşavirler yemin etmeden müşavirlik ya da muhasebecilik mesleğine başlarken, yeminli mali müşavir olacak kişiler yemin etmeden mesleğini yerine getiremezler.

* Yeminli mali müşavirler defter tutmak haricinde serbest mali müşavirlerin yaptıkları her işlemi yapabilme yetkisine sahiptir.

* Yeminli mali müşavirlere defter tutmaları yasaklanmıştır.

*   Yeminli müşavirlerin tam tasdik yetkisi var iken serbest mali müşavirlerin tam tasdik yetkisi yoktur. Tam tasdik yetkisi: bir işletmenin muhasebe kayıtlarının, kayıtlarını somut olarak ortaya koyan belgelerin, mali tabloların ve vergi dairelerine sunulacak beyannamelerin mevzuata ve muhasebecilik ilkelerine uygunluğunu denetlemek ve onaylamaktır. Tam tasdik yetkisi yeminli mali müşavirler tarafından devlet namına layığı ile yerine getirilmesi amacıyla verilmiştir.  Tam tasdik yetkisinin usule aykırı kullanılması halinde çeşitli yaptırımları vardır.

* Yeminli mali müşavirlere muhasebe bürosu açmalarını yasaklanmıştır. Resmi ya da gayri resmi muhasebe bürolarına ortak olamazlar. Yeminli mali müşavirler genel olarak şirketler namına çalışır ve gerekli sorumlulukları üstlenirler.

İstanbul müşavirlik ya da İstanbul muhasebecilik mesleğine ilişkin daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak istiyor iseniz ya da yaptığınız işe ve faaliyet konusuna göre serbest muhasebeci ile mi yoksa yeminli mali müşavir ile mi çalışmanız gerektiğine ilişkin kapsamlı bilgi sahibi olmak istiyor iseniz musavirlik.net web adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Sizlere sunduğumuz İstanbul müşavirlik ve İstanbul muhasebecilik hizmetlerinin kapsamını öğrenebilirsiniz.

Yeminli Mali Müşavir Neden Defter Tutmaz?

Serbest çalışan mali müşavir defter tutabilirken daha yetkili olan yeminli mali müşavirin defter tutmaması arasında çelişki olduğu düşünülse de bu doğru değildir. Yeminli mali müşavir sorumlu oldukları firma ya da şirketlerin, vergi, beyanname ve finansal kayıtlarının doğruluğunu devlet namına tasdik ederler. Kimse hem defter kayıtlarını tutma hem de bu kayıtların doğruluğunu tasdik etme sorumluluğunu aynı anda kanunen üstlenemeyeceği için yeminli mali müşavirlere sadece tasdik yetkisi verilmiş ve defter tutma yetkileri ellerinden alınmıştır. Yeminli mali müşavirler sadece serbest mali müşavirlerin ya da muhasebecilerin tuttukları defter kayıtlarını inceleyerek doğuluğu tasdik edebilir.

Sizde İstanbul muhasebecilik ya da İstanbul mali müşavirlik hizmetlerini almak ve sizlere sunduğumuz hizmetlerin kapsamını öğrenmek için musvirlik.net web adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz müşavirlik ya da muhasebe hizmetlerini alanda uzman, bilgi birikimi yüksek ve gerekli tecrübeye sahip mali müşavirlerimiz sayesinde kolayca alabilirsiniz. İşletmenize ilişkin tüm mali, sorumluluklarınızı ve haklarınızı takip ediyor ve yapılması gereken işlem ve başvuruları zamanında sizin adınıza yaparak ileride doğabilecek sorunların önüne geçiyoruz.

 

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

Mesaj Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir