Çalışma Saatleri: Pzt - Cuma 10:00 - 18:00
 Şirket Kurmak İçin Gerekenler

Şirket Kurmak İçin Gerekenler

Şirket Kurmak İçin Gerekli İşlem ve Belgeler

Herhangi bir sektörde ticari faaliyet gerçekleştirmek isteyen kişi ve işletmeler, faaliyetlerini gerçekleştirmeden önce gerekli işlemleri yerine getirmeleri gerekir. Bu işlemlerin gerçekleşmesi esnasında gerekli olan belgelerin de temini önemli yer tutar. Zira ticari faaliyet yürüten tacirler, hangi sektörde faaliyet gösterdiklerine bakılmaksızın elde edilen kazançtan vergi alınabilmesi için belgelendirmek zorundadırlar. Belgelendirme sonucu ortaya çıkan kazançlar üzerinden belirli oranlarda vergi ödeme yükümlülükleri bulunur. Gerçekleştirilecek şirket kurulumu işlemlerinde, işletme sahip ve yöneticilerine Mali Müşavir görevini üstlenen kişiler bu konuda yardımcı olur.

Şirket kurulurken belli bir hedef doğrultusunda, gelecekteki hedefleri göz önünde bulundurarak etkin sermaye yönetimi ile hareket etmeleri elzemdir. Bu noktada ilerleyen süreçte, yol haritalarını belirleyecek yetkin kişilere ihtiyaç duyulur. Mali Müşavirlik hizmetleri temin edilerek, şirketin ilk kuruluş aşamalarından başlayarak emin adımlarla ilerlemeleri önemlidir. Bu noktada şirket kuracak kişiler, küçük ölçekli şirket kurmanın yanı sıra bazıları ise büyük ölçekli şirket kurmayı hedefleyebilirler.

Şirket kurma kararı alma aşamasında olan kişi ve işletmeler için kılavuz misali bu yazıda şirket kuruluş aşamaları sorusunun cevabını bulabileceksiniz. Bunun yanı sıra bu işlemlerini gerçekleştirebilmek adına İstanbul Mali Müşavirler tarafından sunulacak hizmetlerde kaliteyi keşfederek hizmet alımı sağlanabilecek. Ülkemizde değişik sektörlerde ticari faaliyette bulunan şirket türleri hakkında geniş bilgilere sahip olunabilir.

Şirketin Tanımı

Birden fazla kişinin kar amacı güderek kurulan, ürün ve hizmet üretim ile satışını gerçekleştiren tüzel yapıya şirket adı verir. Bir gerçek kişi tarafından kurulabildiği gibi, birden fazla gerçek kişiler tarafından da kurulabilir. Gerek gerçek kişi gerekse tüzel kişi işletmelerin kuruluş aşamasında dikkat etmeleri gereken hususları göz önünde bulundurmaları gerekir. Bu hususlar; belirlenmiş olan geleceğe dair hedefler, taahhüt edilen sermaye tutarı ve gelecekte beklenen amaç olarak ön plana çıkar. Bu noktada profesyonel hizmet alımı için Mali Müşavir hizmetleri önem arz eder.  İstanbul Muhasebe noktasında alanında uzman olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan kişilerden hizmet alımı yapılabilir.

Kuruluş aşamasında gerekli bilgiye sahip olan profesyonel hizmet sunumu gerçekleştiren müşavirlik hizmetleri, zaman bakımından verim sağlar.  Kurulacak şirket adına yetki alarak kurulum aşamasında ön plana çıkan tüm işlemler yer ve zaman bakımından fark etmeksizin gerçekleştirilir.

Şirket Kuruluş Aşamasındaki İşlemler

Şirket kurulumunu gerçekleştirmek isteyen tacirlerin yerine getirmek zorunda oldukları iş ve işlemler kuruluş işlemleri öncesi ve kuruluş sonrası olarak iki grupta incelenebilir. Kuruluş işlemleri gerçekleştirilmeden önce, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir aracılığı ile şu işlemleri gerçekleştirmesi gerekir. Bunları belirtecek olursak;

Kuruluş öncesi

 • İş planının hazırlanması
 • Faaliyet alanının belirlenmesi
 • Noterlik işlemleri
 • Kiralanacak veya kullanılacak yerin belirlenmesi

İş Planın Hazırlaması

Kurulacak olan şirket ile yürütülecek ticari faaliyetler için kişi ve işletmeler, kurulumu gerçekleştirmeden önce, yapılacak ilk iş, iş planının hazırlanarak devreye sokulmalıdır. İşletmelerin hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamak amacı ile iş planı, kurulumdan önce gerçekleştirilmesi verimliliği arttırır. Zira şirket kurulumdan sonra da iş planı hazırlanabilir. Kurulum öncesinin hazırlanması, işletmenin hızlı çalışması için önemlidir. İş planının hazırlanmasında Mali Müşavir hizmetlerinden faydalanılması gerekir.

Faaliyet Alanın Belirlenmesi

Şirket kuruluş aşamalarının ikinci basamağını, ticari faaliyetlerin yürütüleceği faaliyet alanın belirlenmesi oluşturur. Faaliyet alanı belirlenirken, gelecekteki hedefler göz önünde bulundurularak belirlenmeli. NACE kodu listesinde yer alan iş veya yakın işler belirlenerek sizlere bu konuda yardımcı olabilecek İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavir hizmeti sunan firmalardan yardım alınarak hızlı bir şekilde yapılabilir.

Noterlik İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Şirket kurulumunda gerçekleştirilecek işlemlerin resmiyet kazanması adına noter işlemlerinin yerine getirilmesidir. Şirket adına gerekli kurum ve kuruluşlara yapılacak başvurularda Mali Müşavir vekâletnamesi, imza beyannamesinin alınması, şirket adına ana sözleşmenin imzalanması ve imza sirküleri gibi belli başlı noter işlemlerinin yerine getirilmesidir.

İşyerinin Kiralanması

Ticari faaliyetlerde bulunmak amacı ile kurulacak olan şirketin belirli bir adresinin mevcut olması gerekir. İşyeri sahibi olan kişilerin, kendilerine ait binalarının mevcut olması durumunda bunun tapusunun ibraz edilmesi ile şirket adresi belirlenir. Kendisine ait işyeri olmayan bu noktada işyeri kiralayan kişinin ise kira kontratı ile iş yeri açma başvurusunun yapılması gerekir. Gerekli başvuruların yapılması için vekâlet verilmiş Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, kişi adına hareket eder.

Genel itibari ile şirket kurmak isteyen kişilerin yerine getirilmesi gereken işlemlere önem vermesi gerekir. Zira şirketin ticari faaliyetlerinin gerçekleşmesi için bu aşamada Mali Müşavirlik hizmetlerinden destek almak önem arz eder.

Şirketlerin Sınıflandırılması

 Şirket kurma arifesinde olan kişi veya işletmelerin şirket kuruluşu ile ilgili gerekli bilgilerin yanı sıra şirket türleri hakkında da geniş bir bilgiye sahip olması gerekir. Kurulacak olan şirket sermaye şirketi olabileceği gibi şahıs şirketi şeklinde de olabilir. Dolayı ile şirket türleri kendi arasında iki kola ayrılır. Bunlardan biri sermaye şirketi diğeri ise şahıs şirketidir. Şirket, sermaye ve şirketin yapısına göre ayrım gösterir.

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan sermaye ve idare yönünden ön plana çıkan, ortakların kişilikleri itibari ile ön planda olmadığı şirket türü sermaye şirketi olarak anılır.

Özellikleri itibari ile Komandit, Limitet ve Anonim şirket olarak kendi aralarında üç kısma ayrılır.

Şahıs şirketi ise, tüzel kişiliği sahip ve şirket ortaklıklarının sorumlulukları sınırsız olan şirket türüdür.  Genel itibari ile bu tür şirketlerde ticari faaliyetin yürütülmesi bir veya birden fazla kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Yapılarına göre şahıs şirketleri, adi komandit ve adi şirket, şahıs şirketi, kollektif şirket olmak üzere dört kısma ayrılır.

 Şahıs Şirketi Kurulumu

 Şahıs şirketleri, tek kişi tarafından kurulabildiği gibi az sayıda mevcut olan ortaklar tarafından da kurulabilir. Kurucu ortakların sorumlulukları ise sınırsız olun bu şirket türünde, şirket kuruluş işlemleri üç başlık altında toplanır.

Komandit şirket

Adi şirket

Kollektif şirket

Türk Ticaret Kanununda yer alan başlıca şirket türleridir. Şahıs şirketi kurmaya karar veren kişiler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir danışmanlığı gözetiminde gerekli olan belgeleri temin ederek şirket kuruluş işlemlerini gerçekleştirir.

Şahıs Şirketi Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler 

Şahıs şirketi kurulumuna geçmeden önce yetkili kişilerin ilk olarak gerekli belgeleri temin etmeleri gerekir. Şahıs şirketi kurma için gerekli olan belgeler şu şekilde sıralanır; 

 • Şirket sahibine ait nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İkametgâh ilmühaberi
 • Şirket sahibi adına vesikalı fotoğraf
 • İşyerinin adresini gösterir kira kontratı ya da işyeri tapu belgesi
 • Şirket kurma işlemlerini gerçekleştirmek için mali müşavire verilen vekâlet belgesi
 • Şahıs şirketi kuruluş formu belgesi
 • İmza beyannamesi

Yukarıda belirtilmiş olan tüm belgeler temin edilerek şirket kuruluşunda hizmet alınan Mali Müşavir  ya da Mali Müşavirlik hizmeti sunulan firmaya teslim edilir. Vekâlet verilen kişi şirket kurma işlemlerini sizin adınıza gerçekleştirerek şahıs şirketi kurma işlemleri tamamlanmış olur.

Şahıs Şirketi Kuruluş Masrafları 

Şahıs şirketi kurmayı düşünen kişiler, şirket kuruluşunda gerekli olan belgeleri ve yerine getirmesi gerekli olun süreçleri tamamlamaları için bir takım harcama yapmaları gerekir. Kuruluş bakımından şahıs şirketi kuruluş işlemleri oldukça kolay olmakla birlikte sermaye gerektirmeyen bir şirket türü olmasından dolayı, kuruluş için fazla maliyet söz konusu olduğu söylenemez. Şahıs şirketi kuruluşu için gerekli belgelerin temini ve işleme ücretleri konusunda İstanbul serbest muhasebeci mali müşavir hizmeti sunan birimlerden detaylı bilgi alınabilir.

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Mesaj Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir