Çalışma Saatleri: Pzt - Cuma 10:00 - 18:00
 Şirket Kuruluş Ücretleri

Şirket Kuruluş Ücretleri

Şirket Kuruluş Ücretleri

Yeni bir işe atılmak ve kurumsal olarak hareket etmek için şirket kuruluş ücretleri ile alakalı bilgi edinmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Mevcut olan düşüncelerinizi gelecek planlarınızı gerçekleştirmek için birtakım bilgilere ihtiyaç duyulur. Şirket türü ne olursa olsun kurmayı düşündüğünüz şirket türü ile karşılaşabileceğiniz durumlar noktasında Mali Müşavirlik hizmeti ile süreci daha rahat bir şeklide atlatabilirsiniz.

Kuracağınız şirket türü ‍Şahıs şirketi olabilir. Birçok girişimcinin ilgisini çektiği şahıs şirketi en çok tercih edilen şirketler arasında yer alıyor. Şirket kurma maliyeti açısından diğer şirketlere nazaran daha ekonomiktir.  Dolayısı ile şahıs şirketi kurma talepleri diğer şirketlere nazaran daha fazla ön plana çıkar. Bunun yanı sıra düşük iş hacmine sahip girişimcilerin tercih sebebidir. Bir nokta unutulmamalıdır, şirket kuruluş sürecinin mali müşavir ile birlikte yürütülmesi süreç açısından verimli olur.

Şahıs Şirketi Kuruluş Ücretleri

Bir ticari işletmeyi bir unvan adı altında işletmek amacı ile gerçek kişiler tarafından kurulan ve ortaklarının sorumlulukları, şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamış şirket türüdür. Küçük çaplı şirket olarak bilinin şahıs şirketleri tek kişi tarafından kurulabileceği gibi, birden fazla gerçek kişi ile de kurulabilir. Ortakların birbirlerine olan güvenleri ön planda yer alır.

Türk Ticaret Kanunu şahıs şirketlerini Kollektif ve Komandit şirket olarak iki kısma ayırır.  Ayrıca Adi Şirketlerde bu gurubun içinde yer alır. 

Şahıs şirketleri diğer şirket türlerine göre (Anonim Şirket, Limited Şirket) daha düşük bir yapıya sahiptir. Daha ziyade küçük ve orta ölçekli faaliyet gösteren firmalara hitap eder. Şahıs şirketi kurmaktaki amaç, düşük ciro hacmine sahip olan girişimci kişiler tarafından tercih edilir. Kuruluş süreci diğer şirket türlerine göre daha hızlı ve basit bir şekilde gerçekleşir.

Bu tür şirketlerin avantajları olabildiği gibi dezavantajları da mevcuttur. Avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Mali müşavir ve muhasebe ücretlerinin düşük olması
 • Kuruluş aşamasındaki maliyetlerin düşük olması
 • Belli bir sermayeye ihtiyaç olmaması
 • Elde edilen gelire göre vergi dilimlerinin bulunası
 • Ortaksız olarak da kurulabilmesi
 • Defter tasdik ücretlerinin ekonomik olması
 • Gerek açılışta gerekse kapanışta işlemlerin kolay olması

Sürecin avantajları olduğu gibi bu süreçte ön plana çıkacak dezavantajlarda bulunur. Ortaya çıkabilecek dezavantajlar ise şunlardır:

 • Sermaye şirketlerinde vergi oranı %23 ile sabit iken, Şahıs şirketlerinde bu oran %40 a kadar çıkabilmektedir.
 • Devlet kurumlarına olan borçlardan dolayı tüm mal varlığı ile sorumludur.
 • Bankalar yönünden sermaye şirketleri Şahıs şirketlerine nazaran daha önem arz eder. Kredi ve pos işlemlerinde ayrıcalık tanınır.

Kuruluşta Gerekli Evraklar

Şahıs şirketi kurmadan önce gerekli başvuruların yapılması, başvuruların yapılması için de süreçte gerekli olan evrakların temin edilmesi gerekir. Gerekli olan evrakların hazırlanması 1 ile 2 gün arasında gerçekleşebilir.  Kuruluş sürecinde gerekli evraklar şunlardır;

 • Mali müşavir vekâlet belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İmza beyannamesi,
 • Tapu fotokopisi ya da kira sözleşmesi
 • Fotoğraf
 • Araç alış senedi ya da varsa ruhsat,
 • İkametgâh

Kurulacak olan şirketin işyeri adresi olarak gösterilecek konumun belirlenmesi gerekir. Belirlenecek olan alan dükün, ofis veya home ofis ya da sanal ofis olabilir.

Şayet şahıs şirket açmak istiyorsanız, işyeri adresi olarak  bir adres belirtmeniz  gerekir. Bu alan isterseniz bir dükkân, isterseniz de bir ofis, home ofis ya da sanal ofis olabilir.

 Şahıs Şirketi Kurmanın Maliyeti 

Şahıs şirketi kuruluş sürecinde gerekli yerlere ödemelerin yapılması gerekir. Ödeme yapılacaklar arasında noter, vergi dairesi, mali müşavir gibi bazı hizmetlerin yerine getirilmesinde ödemeler yapılır. Söz konusu olan ödemelerin kalemleri ve maliyetleri son güncellenen rakamlara göre şu şekilde ön plana çıkar. Bu rakamlar değişkenlik gösterebilir.

 • İmza beyannamesi 
 • Mali Müşavir Vekâleti 
 • Vergi Dairesi Sözleşme Damga Vergileri
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir iş yeri açılış ücreti

Mali müşavir hizmet alımı gerçekleştirildiğinde açılış işlemlerinin Mali Müşavir işbirliği ile tamamlandıktan sonra, belirtilen adrese vergi dairesi tarafından görevlendirilmiş yoklama memuru atanır. Görevli yoklama memuru gerekli belgeleri isteyerek yoklama tutanağı düzenler.

Şahıs Şirketlerinde Kira Stopajı 

Ticari faaliyet gösteren alanlar için ödenen vergi türüne kira stopajı denir. Kiracı olan kişi tarafından yerine getirilmesi gerekin yükümlülüktür. Ofis, dükkân veya home ofis için ödenen kira bedelinin 4/1 kısmı kira stopajı olarak ödenir.  Şayet kişinin şahsına ait bir işyeri mevcut ise bu alan için kira ödenmiyor ise bu durumda kira stopajı söz konusu olmaz.

Şahıs Şirketi Gider Listesi

Kurulu bir şirketiniz mevcut ise ya da şirket kurmayı düşünüyor iseniz. Gerçek kişi olarak vergi beyannamesi düzenlemeniz gerekir. Düzenlenmiş olan beyannamelerin düzenli bir şekilde yıllık içinde ödemelerinin yapılması gerekir. Gider kalemlerinde ortaya çıkan başlıklar şu şekilde sıralanabilir:

 • Her ay ödenecek KDV beyannamesi için 87,30 lira damga vergisi
 • 3 ayda bir ödenen Muhtasar Beyanname için 103,50 lira damga vergisi
 • 3 ayda bir ödenen Geçici Beyanname için 136 lira damga vergisi,
 • Yıllık olarak ödenen Gelir Vergisi Beyannamesi için de 132,30 lira damga vergisi

Şahıs Şirketlerinin Gelir Vergisi Dilimleri

Şahıs şirketlerinde vergilendirme tutarları, şirketin gelir durumuna göre şekillenir. 

Gelir azaldıkça ödenecek vergi azalırken, gelirin artması durumunda ise vergi de artmaktadır. Vergilendirme dilimleri %15 ten başlayarak %40 lık dilime kadar çıkabilmektedir. Bu duruma göre şahıs şirketlerinde belirlenmiş olan vergi dilimleri şu şeklide sıralanabilir:

 • 32.000 TL’ye kadar % 15
 • 70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası % 20
 • 170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL 
 • Ücret gelirlerinde 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası % 27
 • 880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL 
 • Ücret gelirlerinde 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası % 35
 • 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL 
 • Ücret gelirlerinde 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlası % 40 olarak tespit edilmiştir.
   

Faaliyette bulunan şahıs şirketleri, söz konusu olan vergi dilimlerinde ortaya çıkabilecek tutarların belirlenmiş olan sürelerde ödenmesi yükümlülüğü bulunur. Belirtilen sürelerde ödenmeyen tutarlar için, şirket cezai işlemlere maruz kalabilir. Dolayısı ile vergi süreçlerinin Mali Müşavir tarafından takibi düzenli olarak yapılmalı.

Limited Şirket Kuruluş Ücretleri

Limited şirket kuruluşunda yapılabilecek bir hata ilerleyen süreçlerde hukuken problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Karmaşık bir süreç olmasından dolayı mali müşavirlik hizmeti altında tecrübeli kişilerden hizmet alamı önemlidir. Profesyonel destek alımı kuruluş aşamasında fayda sağlar. İstanbul Mali Müşavir Hizmetleri şirket kuruluşunda sıfır hata ile kısa sürede kuruluşu gerçekleştirme konusunda destek sağlayabilir.

Kuruluş işlemlerinin ilk basamağı şirket ana sözleşmesinin hazırlanması ile başlar. Ana sözleşme bulunması gereken bilgilerden unvan, ortaklık yapısı gibi konuların net olarak belirtilmesi gerekir. Sözleşme hazırlanırken ticaret odası ile irtibatlı bir şekilde hareket edilmesi gerekir. Sözleşmede şirket genel kurul ve müdürleri belirlenerek şirketin faaliyet konuları eklenmesi ile sözleşme hazırlanır. 

Ana sözleşme düzenlendikten sonra Mersis üzerinden sisteme giriş yapılarak vergi numarası ve vergi dairesi bilgilere alınır. 

Kuruluşunda kanunda yapılan değişiklikler ile anonim şirketten farklı olarak sermayenin bir kısmı şirket kurma aşamasında ödeme zorunluluğunun ortadan kaldırmıştır. Her hangi bir şekilde sermaye ödemesi söz konusu değildir. Minimum sermaye şartı olan 10 000 TL ödemesi sermaye bedelinin 2 yıl içerisinde ödenmesi gerekir. Tüm aşamalar gerçekleştirildikten sonra Ticaret ve Sanayi Odası ziyaret edilebilir.

Limited Şirket Kuruluş Süresi

Limited şirket kuruluşu aşamasında gerekli belgelerin tamamlanması durumunda, Ticaret ve Sanayi Odasından randevu alınarak 3 gün ile bir hafta içerisinde süreç tamamlanır.

Limited Şirketin Kuruluş Maliyeti 

Tek ortak şeklinde kurulabilen limited şirket, Ticaret Sanayi Odası ana sözleşmesinde bulunan kelime sayısı maliyeti ortaya çıkarır. Kelime sayısına göre ücretlendirme yapılmaktadır. Ortalama bir fiyat 5 000 TL ile 10 000 TL arasında değişebilmektedir.  Oda tarafından gerçekleştirilmesi durumunda vekâletname için de noterliğe belli tutarda ödeme yapılır. Yapılacak ücretlendirme ortak sayısına, çalışan personel sayına ve şube sayısına göre değişkenlik gösterir.

Anonim Şirket Kuruluş Ücretleri

Limited şirketin kuruluşunda alınan profesyonel yardım ile anonim şirketin kuruluşunda alınacak Mali Müşavirlik hizmeti işlemlerin gerçekleştirilmesinde ve sürecin rahat bir şekilde ilerlemesinde büyük kolaylık sağlar. Yerine getirilmesi gereken yasal prosedürler güvenli olarak gerçekleştirilir.  Anonim kuruluş aşamasında yerine getirilmesi gereken işlemler şu şekilde sıralanabilir:

 • Şirket sözleşmenin hazırlanması
 • Noter onay işlemleri
 • Sözleşmenin ticaret sicilinde onaylatılması
 • Vergi numarasının alınması
 • Bankaya sermayenin belli tutarının yatırılması
 • Kuruluş için gereken evrakların ticaret siciline sunulması
 • Vergi dairesine açılış bildiriminin yapılması
 • İlgili oda kaydının yapılması 
 • Sermayenin belli bir kısmının Rekabet Kurumuna ödenmesi

Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması ile başlayan süreç, Ticaret ve Sanayi Odası irtibatlı olarak, sözleşmede yer alacak tüm bilgilerin belirtilmesi ile sözleşme hazırlanır. Kuruluşta gerekil olan belgeler temin edilerek Mersis sistemine giriş yapılır. Sistemden vergi numarası ve vergi dairesi bilgileri alınır.

Anonim şirket kuruluşunda yasal olan sermayenin 4/1 lik kısmı bankaya yatırılarak belgelendirilir.  Ticaret ve Sanayi Odası işlemleri tamamlandıktan sonra, vergi dairesi ile olan süreç başlar. Vergi dairesine gerekli bilgiler bildirilir. Son aşamada ise ilgili meslek odasına kayıt yapılır.

Anonim Şirketin Kuruluş Maliyeti 

Kurulması düşünülen tüm şirket türlerinden kuruluş ile ilgili masraflar, ortak sayısı, sermaye tutarı, kira tutarı, şirketin bulunduğu konum vb faktörlere göre değişkenlik gösterebilir. 

Noterlik masrafı olarak, ortakların imza sirküleri için değişen tutarlarda noter ücretleri bulunur. 

Ticaret Odasında sözleşmede yer alan kelime sayısına göre değişkenlik gösteren maliyet söz konusudur. 

Kiralanacak işyeri olarak bulunan konuma göre değişkenlik gösterebilen tutarlar ön plana çıkar. Kiralanacak yerin kira tutarına göre değişen kira damga vergisi söz konusudur. Kiralanacak işyerinin bulunduğu konum veya home ofis olup olmadığı tutarı değiştirebilir.

Esas sözleşmede belirtilmiş olan sermayenin 4/1 lik kısım kuruluş aşamasında bankaya yatırılması gerekir. En az 50 000 TL olmakla beraber belirtilen sermayenin 4/1 lik kısmı bankaya yatırılması yasal bir durumdur.‍

Yukarıda belirtilmiş olan tutarlar sermaye blokajı ile beraber anonim şirket kurmanın maliyeti yeni güncellemeler ile birlikte 7500-15000TL olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca belirtmek gerekirse kuruluş için bloke edilmiş olan sermayenin bir kısmı kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra kalkacağını bilmek gerekir. 

Kuruluş aşamasında ortaya çıkabilecek tahmini maliyetlerin bu kalemlerden oluşmasının yanı sıra bazı kalemler tutarlara dâhil edilmemiştir. Kurulacak şirket türüne karar verildikten sonra işlerin yasal statüde yürüyebilmesi için tüm süreçlerde destek almak gerekir. Bu noktada İstanbul Mali Müşavir olarak şirket kuruluşlarında en uygun hizmeti sunan kişiler ile süreci tamamlayabilirsiniz.

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Mesaj Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir